Ambulator şəraitdə tibbi yardım göstərə bilən müəssisələrin sayı

Ambulator poliklinik müəssisələrin gücü, min

Stasionar şəraitdə tibbi yardım göstərə bilən müəssisələrin sayı

Xəstəxana çarpayılarının sayı

Bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı

Bütün ixtisaslardan olan orta tibb işçilərinin sayı

Z

İnzibati-ərazi vahidləri üzrə ümumi məlumatlar

Z

Xəstəlik sinifləri üzrə əhalinin xəstələnməsi

Z

Tibb müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında məlumatar

Z

Dövlət proqramları üzrə məlumatlar

Z

Əhaliyə müalicə-profilaktika xidmətlərinin göstərilməsi

Z

Göstəricilərin interaktiv xəritədə əks olunması

Z

İnzibati-ərazi vahidləri üzrə məlumatların illər üzrə müqahisəsi

Z

İnzibati-ərazi vahidləri üzrə müqahisəli məlumatların əldə edilməsi